ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ

    Ο Κώστας Λιόντος γεννήθηκε το 1956 στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Το 1978 ίδρυσε το «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΛΙΟΝΤΟΥ» µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών µελέτης και επίβλεψης αντικειµένου πολιτικού µηχανικού.

    Μετά από μια 10ετία ενασχόλησης με ποικίλα έργα και συγκέντρωσης σημαντικής εμπειρίας, το 1987 το γραφείο απέκτησε νομική μορφή με τη σύσταση της εταιρείας «Κ. ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» η οποία απασχολώντας πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και γραμματείς, δραστηριοποιήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα του αντικειμένου πολιτικού μηχανικού σε πληθώρα έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (σχολεία, νοσοσκομεία, βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια, πολυόροφα κτίρια κατοικιών κ.α).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 1998, έχοντας ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε εύρυ φάσμα τεχνικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει στατικές, συγκοινωνιακές και γεωτεχνικές μελέτες.
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ ΙSΟ9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης EQAHELLAS.
Στόχος της Λιόντος & Συνεργάτες ΕΠΕ είναι η βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και η παροχή ολοκληρωμένων τεχνικοοικονομικών λύσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται χάρη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της σε νευραλγικούς τομείς που διέπουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η συνεχής εξελικτική πορεία της εταιρείας έχει οδηγήσει στη γεωγραφική διεύρυνση της δραστηριότητάς της, αναλαμβάνοντας έργα (projects) σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η κεκτημένη τεχνογνωσία και η ειδίκευση της εταιρείας αναπτύσσεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
  • Ενίσχυση - Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ: 210 6411406 
FAX: 210 6432075 
info@liontos.gr